Hleks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hleks

YASALARA UYUM SAĞLANMASI

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde HLEKS bünyesinde geçerli olan normları uygulamayı hedeflemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre dostu olmasına dikkat etmekteyiz. Personellerimizin de sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarına önem vermekteyiz. Çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürmekteyiz.

ÇEVRESEL YÜKÜN EN AZA İNDİRİLMESİ

Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hammadde kullanımını optimumda tutmak ve oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak öz sorumluluğumuzdur. Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak öncelikli amacımızdır. Bu amaca bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Faaliyetlerimizi, tesislerimiz kapsamında komşularımızın haklarını da gözeterek sürdürürken; işbirliği yaptığımız firmalarla bir bütün halinde çalışmayı hedeflemekteyiz. Faaliyetlerimiz sonucunda doğacak her türlü çevre ve sosyal çevre etkilerini en aza indirerek ve geri dönüşüm yöntemlerini uygulayarak çevre yönetim performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

İSG VE ÇEVRE TEHLİKELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

İş sağlığımızı; güvenliğimizi ve çevremizi tehlikeye atabilecek kaynakların tehlikelerini ve bunlardan oluşan riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanlarımızın mevzuat kapsamında çalışma koşullarını düzenleyerek, işletmemizin ve üretimimizin güvenlik ve sağlığını gözetmekteyiz. Çalışma koşullarından kaynaklanan risklerimizi kabul edilebilir seviyeye getirerek; farklılığımızın farkındalığını yaratmayı hedeflemekteyiz.

YENİ YATIRIMLAR ve PROJELERE ÖZEN GÖSTERİLMESİ

Yeni yatırım projelerinde, çevre ve iş güvenliği faktörlerine son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda; Yasaların ve yerleşkemizin bulunduğu alan dikkate alınarak gerekli izinler alınmakta, çevresel etkilerin değerlendirmesini yaptırılarak yeni yatırım ve projelerimize başlamaktayız. Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek, denetleyerek geliştirmekteyiz.

ÇALIŞANLARIN KATILIMININ SAĞLANMASI

Şirket yönetimi başta olmak üzere tüm HLEKS personeli olarak çevreyi korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde aktif olarak katılmak gerektiği inancındayız. Bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitimler ile kendimizi çevre koruma konusunda sürekli geliştirmekteyiz. Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmekteyiz.

Ferhan TEZCAN
Yön. Krl. Başkanı

İ. Semih ERDEN
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Uğur KAYA
Genel Md.